Vitalis

Vitalis biedt kwetsbare kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar steun in de vorm van een vrijwillig maatje. Met ondersteuning van Fonds Perspectief kon weer een hele groep kinderen geholpen worden.

Vitalis, een vrolijk steuntje in de rug

Veel kinderen in onze samenleving groeien op in een omgeving waar niet alles op rolletjes loopt. Door te weinig persoonlijke aandacht komt het voor dat kinderen zich terugtrekken of ongewenst gedrag ontwikkelen. Hun onbezorgde jeugd is in het gedrang. Daarom verdienen kwetsbare kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar onze steun.

Voor deze kinderen kan Vitalis iets betekenen in de vorm van een vrijwillig maatje. Een maatje geeft het kind de aandacht die de kinderen thuis, door omstandigheden, missen.

Het maatje gaat er lekker even met het kind tussenuit, naar de speeltuin, pannenkoeken bakken, een potje voetballen of samen een bordspel te spelen.

Vitalis werft, screent en traint de maatjes. Vitalis koppelt kind en vrijwilliger aan elkaar, samen noemen we ze dan maatjes.

Vitalis koppelt kind en vrijwilliger aan elkaar

Vitalis Fonds Perspectief

Binnen Vitalis heeft het maatje een eigen casemanager die hem/haar met raad en daad terzijde staat. Iedere maand zijn er intervisiebijeenkomsten voor de vrijwilligers, een aantal maal per jaar vindt er een evaluatie van de koppeling plaats bij het kind thuis. De maatjes, de casemanagers en de ouder(s) zijn bij die evaluatie aanwezig. Ook worden de ‘vorderingen’ van het kind bijgehouden in de Maatjesbarometer, ons meetinstrument.

Na een jaar kan het kind op eigen kracht, sterker, verder. Vanuit Vitalis wordt de koppeling ontkoppeld. Onze begeleiding houdt op. Wij gaan andere kinderen die dat ook goed kunnen gebruiken voorzien van een maatje.

Natuurlijk mogen de maatjes, elkaar blijven zien en samen op stap gaan. Wel zo leuk!