Bibliotheek op school

Goed kunnen lezen is noodzakelijk om goed te kunnen leren op school

Met de Bibliotheek op school slaan de gemeente Hillegom, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en het basisonderwijs de handen ineen en komt er meer aandacht voor leesplezier en leesvaardigheid op school. Fonds Perspectief leverde een financiële bijdrage aan dit project.

Stimuleren leesplezier

Goed kunnen lezen is onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen. De Bibliotheek op school helpt scholen kinderen te stimuleren meer te lezen en het leesplezier te vergroten. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. De Bibliotheek op school wordt gevormd door 7 bouwstenen:

bibliotheek op school bouwstenen

Het belang van goed kunnen lezen

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet, want lezen is noodzakelijk om goed te kunnen leren op school. Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Daarnaast helpen verhalen en gedichten kinderen ook om zich beter in te leven en om meer begrip te hebben voor anderen.

Impact Bibliotheek op School

In Nederland doen op dit moment ruim 3000 scholen mee aan het programma de Bibliotheek op School. In april 2020 verscheen van de Koninklijke Bibliotheek de rapportage ‘Bibliotheken en de samenwerking met het primair onderwijs’. Kinderen op scholen die de aanpak van de Bibliotheek op School volgen, lezen meer en hebben een betere leesvaardigheid dan kinderen op scholen waar geen speciale aandacht is voor de boekencollectie.

  • De leerlingen scoren significant hoger op begrijpend lezen dan leerlingen op andere
    scholen.
  • Er is een positief effect op de woordenschat van niet-westerse migrantenleerlingen.
  • De leerlingen vonden lezen na verloop van tijd belangrijker dan leerlingen op een
    school zonder schoolbibliotheek.