Aan Zee Theaterproducties

Aan Zee Theaterproducties, Stichting ZEEPaanZEE, heeft als doelstelling jaarlijks een grote interculturele theatervoorstelling te maken waarbij maatschappelijke relevantie en intermenselijke verbinding uitgangspunten zijn. Met dat doel wil Stichting Zeep aan Zee professionals, jongeren uit de vakopleidingen en lokaal talent laten samenwerken. Ook produceert de stichting al dan niet in opdracht voorstellingen die uitgevoerd worden door de eigen of een ad-hoc toneelgroep.
Zo werd in augustus 2022 de productie Swart Wyn gerealiseerd.

Doel van de voorstelling Swart Wyn

Het publiek laten kennismaken met de vrolijke, kleurrijke cultuur van Zuid-Afrika. Laten zien hoe storytelling, dans en muziek een wezenlijk onderdeel vormen van de oorspronkelijke gemeenschappen. Met deze voorstelling wilde de stichting mensen inspireren om te blijven strijden voor het recht op gelijkheid en ontwikkeling voor henzelf en voor andere

Swart Wyn Fonds Perspectief

Een belangrijk doel van dit project was om mensen, met name vrouwen, uit achtergestelde groeperingen naar de voorstelling te laten komen. Vaak zijn kosten van een kaartje voor veel mensen uit deze groep te hoog.
Daarom wilde de stichting voor deze groep een aantal gratis kaartjes beschikbaar stellen. Hiervoor werd o.a. Fonds Perspectief benaderd.

SwartWyn Fonds Perspectief Noordwijk

Over de voorstelling Swart Wyn

Swart Wyn vertelt het verhaal van de jonge creoolse Abigail Mokoena, opgegroeid in de Kaap in de zestiger en zeventiger jaren. We zien haar strijd om zich uit haar omstandigheden te bevrijden, waarbij ze tradities moet doorbreken om een onafhankelijk leven op te kunnen bouwen.

Ze komt in opstand tegen de maatschappelijke ongelijkheid door huidskleur en geslacht en vecht voor een betere toekomst, een voortdurende strijd tegen de apartheid, op papier afgeschaft, maar in het dagelijks leven nog overal aanwezig.
Abigail geeft niet op, geïnspireerd door de geschiedenis van de tot slaaf gemaakte Swarte Maria Evert (1663-1713) die bij haar dood een rijke en gerespecteerde zakenvrouw was en haar eigen wijngaard bezat. Met hoop, passie en doorzettingsvermogen vindt ze haar eigen weg naar succes in Stellenbosch.

Verbinding met het heden

In de voorstelling Swart Wyn werd gezocht naar de verbinding met het heden. Het verhaal van Vivian, loopt door in het hier en nu, waar zij tot de dag van vandaag haar eigen wijngaard runt in Stellenbosch. Om deze reden is ook wijngaard de Lidrusgaarde gebruikt als decor voor het realisme. De lijn van vrouwen van kleur in de wijnindustrie loopt vanaf de 17de eeuw met Swarte Maria Evert en wordt in de voorstelling doorgetrokken naar de 23ste eeuw.

Swart Wyn Lidrusgaarde FondsPerspectief

Black Lives Matter

In deze voorstelling is gekozen voor een her-vertelling van de geschiedenis. En dat wij blanke Nederlanders ons op een andere manier tot het verleden, koloniale tijd en slavernij moeten verhouden dan ons is geleerd op school. Of zoals een toeschouwer het na de voorstelling verwoordde “Bedankt dat je mij aan het denken hebt gezet.”
Het centraal stellen van het verhaal van mensen van kleur, als eigenaar van een wijngaard, die zich hebben ontwikkeld tot gerespecteerde zakenvrouwen in de dominante door mannen geregeerde wijnindustrie in de Kaap hoort bij deze tijd. Anno 2022 wordt hierover de discussie gevoerd en neemt Black Lives Matter hier een belangrijke positie in.

Fonds Perspectief heeft bijgedragen aan de kosten om met name vrouwen uit achtergestelde groeperingen kosteloos naar de voorstelling te laten komen.