Over Fonds Perspectief

Oorsprong van stichting Fonds Perspectief

De stichting Fonds Perspectief is opgericht in 1988 en komt voort uit de stichting tot Steun van het werk van de stichting Basiseducatie Volwassenen. 

Een stichting die cursussen verzorgde voor volwassenen in de Duin- en Bollenstreek. Daartoe was de Stichting tot Steun eigenaar van een schoolgebouw in Lisse en de opbrengst van de verkoop van die school vormt nu het vermogen van de huidige stichting Fonds Perspectief.

Doelstelling Fonds Perspectief

Onderwijs en Vorming, worden door ons als stichting Fonds Perspectief gezien als de juiste middelen om emancipatie en zelfredzaamheid te bevorderen. Daarom is de doelstelling van stichting Fonds Perspectief:

“Het door Educatie en Vorming bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie, van achtergestelde of met achterstelling bedreigde groeperingen in de Duin- en Bollenstreek”.

Educatie en Vorming

Omdat Educatie en Vorming altijd al centraal stonden in het werk van de oorspronkelijke stichting, heeft het huidige bestuur besloten om deze speerpunten ook als uitgangspunt te nemen voor het subsidiebeleid van het huidige Fonds Perspectief.

Emancipatie en zelfredzaamheid

Daarnaast is Emancipatie ook altijd een speerpunt voor ons geweest. Daarbij worden Onderwijs en Vorming door ons gezien als de juiste middelen om emancipatie en zelfredzaamheid van mensen te bevorderen.

Het werkgebied van stichting Fonds Perspectief

Het werkgebied van stichting Fonds Perspectief is de Duin- en Bollenstreek en omvat de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout/De Zilk en Katwijk.

ANBI-status

De stichting Fonds Perspectief heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling die zich inzet voor het algemeen belang zonder winstoogmerk.

Aanvraag ondersteuning

De werkwijze aanvraag Fonds Perspectief vraagt enige aandacht. Daarom beginnen we, om uw aanvraag makkelijker te maken, de aanvraag met een korte checklist. Hierin doorloopt u eerst de punten die bepalen of uw aanvraag in aanmerking komt voor behandeling. Voorwaarden kunt u hier downloaden.

Het fonds streeft ernaar om binnen zes weken over uw aanvraag te beslissen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de beoordeling en kan zich laten bijstaan door externe deskundigen.

Conform de door uw ingediende liquiditeitsbegroting, dient u het verzoek tot betaling elektronisch te doen. En het fonds kan daarbij vragen om originele offertes en facturen. Uw aanvraag dient u per e- mail in via aanvragen@fondsperspectief.nl

Voor elke aanvraag dient u tenminste de twee gevraagde documenten in. Eén met uw Organisatiegegevens en één met het Projectplan. Ook dit komt terug in de checklist. 

Via het menu ‘Aanvragen‘ komt u direct terecht bij het aanvraagformulier voor uw subsidie. Dit vult u volledig in en voeg ook de gewenste documenten toe. Zoals het projectplan, het dekkingsplan en uw begroting.

p

Contactgegevens

Stichting Perspectief

RSIN (fiscaal nr):  802975537
KvK nr:  41167604

E-mail
info@fondsperspectief.nl
aanvragen@fondsperspectief.nl

Het bestuur

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

E. (Ewout) Cassee

E. (Ewout) Cassee

Voorzitter

Ria Eijck

Ria Eijck

Secretaris

Hans van der Hoeven

Hans van der Hoeven

Penningmeester

Fred van der Woer

Fred van der Woer

Bestuurslid