Noordwijks Leerlokaal

Reuring en Welzijn Noordwijk (via Lekker FIT) bieden gezamenlijk een cursusaanbod aan voor Noordwijkers die wel wat ondersteuning of stimulans kunnen gebruiken onder de noemer het Noordwijks Leerlokaal.

Het Noordwijks Leerlokaal beoogde als een extra ondersteuning, stimulans of impuls middels scholing, cursus op maat, workshops etc. om zaken in het leven van kwetsbare mensen in hun leven weer een “perspectief” en of meer sociale contacten/netwerk te bieden. Daarbij is de inhoud gericht op o.a. een stap naar betaald werk maken, financiën op orde krijgen en houden, goede zelfzorg en positief in het leven staan.

Fonds Perspectief werd benaderd voor financiële ondersteuning om een aantal cursussen te kunnen opzetten.

Scholing voor Noordwijkers

De trainingen zijn bedoeld voor de kwetsbare burgers in Noordwijk. Zij hebben baat bij kleine groepen en daar zijn de cursussen op ingericht.
De cursussen/workshops zijn gebaseerd op het ontwikkelen van vaardigheden op diverse gebieden:

> Vergroten van het netwerk en sociale contacten (sociale vaardigheden, sterk in je netwerk)
> Ontwikkelen van praktische vaardigheden (koken voor mannen, bewegen, EHBO)
> Vergroten van zelfvertrouwen/eigen kracht (de gelukskoffer, positieve psychologie, werknemersvaardigheden)
> Ontwikkelen kennis/thema’s (voeding, huishoudboekje op orde)

fonds perspectief noordwijks leerlokaal zelfverdediging cursus

Het cursusaanbod van 2022

In 2022 werden diverse cursussen gegeven die in totaal door 124 personen werden gevolgd. In 2023 worden de meeste cursussen opnieuw aangeboden. Daarnaast zal er gekeken worden op welke vlakken er behoefte is aan bepaalde cursussen of trainingen.

fonds perspectief noordwijks leerlokaal ehbo cursus

• Koken voor mannen
• Gezondheid en voeding
• Positieve psychologie
• Autisme en omgang met prikkelverwerking
• EHBO
• De Gelukskoffer training
• Fysieke weerbaarheid/ zelfverdediging voor vrouwen

Fonds Perspectief heeft bijgedragen aan de kosten om deze cursussen te organiseren