Gelijke kansen door

Educatie en vorming

Komt uw project in aanmerking voor een subsidie? Doe onze Quick Check.

Stichting Fonds Perspectief is voortgekomen uit de voormalige Stichting steun aan het Studiehuis. Derhalve is de opbrengst van de verkoop van het pand van deze stichting de basis voor de Stichting Fonds Perspectief.

Doelstelling en Visie Fonds Perspectief

Wij denken dat mensen die behoren tot een achterstandsgroep door Educatie en Vorming zelfredzaam kunnen worden. En dat zij hierdoor beter gaan participeren in de maatschappij. Daarbij streven wij naar oplossingen waardoor deze mensen een beter toekomstperspectief krijgen. We willen met ons beschikbare budget een daadwerkelijk verschil maken.

Participatie en emancipatie van mensen in een achterstandssituatie

Participatie betekent letterlijk deelname, zoals in dit geval deelname aan de samenleving. Emancipatie is het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie. Dit kan bijvoorbeeld via gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid of de formele toekenning van gelijke rechten en gelijkstelling voor de wet.

Participatie kan niet zonder emancipatie. Het bestuur is er derhalve van overtuigd dat mensen vanuit een achtergestelde positie, door educatie en vorming zelfredzaam worden. Hierdoor kunnen zij hun positie in de maatschappij verbeteren en daardoor een beter toekomstperspectief krijgen.
In deze tijd waarin participatie het sleutelwoord is, zien we dat er veel groepen mensen zijn die (nog) niet mee kunnen doen in de samenleving. Omdat zij de taal niet (goed) spreken, omdat zij psychische of fysieke problemen hebben, niet digivaardig zijn of financieel niet de mogelijkheden hebben (gehad). Daarom noemen wij een achterstandssituatie een situatie waarin mensen zichzelf moeilijk kunnen redden en het daarom lastig vinden om deel te nemen aan de samenleving.

Stichting Fonds Perspectief stelt zich ten doel om deze mensen te ondersteunen via projecten die ertoe leiden dat hun mogelijkheden om te participeren vergroot worden.

Kernwaarden

Het bestuur heeft de volgende kernwaarden benoemd:

  • Innovatief
  • Flexibel
  • Transparant/gemak
  • Samen

Het zijn de waarden, de drijfveren waar het Fonds voor staat en die centraal staan in het handelen van het bestuur.