Meedoen in de Samenleving

Met het project Meedoen in de Samenleving helpt Stichting van het Kind kinderen die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen met een sprong naar de toekomst. Het Fonds Perspectief leverde graag een bijdrage aan dit project.
De stichting richt zich op kinderen van 6 tot 18 jaar uit de Duin- en Bollenstreek die veel hebben meegemaakt voordat ze uit huis geplaatst werden. Bij een gedeelte van deze kinderen heeft dit ervoor gezorgd dat zij een leerachterstand hebben en ze zijn gebaat bij het volgen van bijlessen.

Leerachterstand aanpakken

Sinds het Coronavirus is uitgebroken is het aantal aanvragen voor extra hulp sterk gestegen. Er staat veel druk op de begeleiding die soms wel acht kinderen moeten helpen met schoolwerk. Daarnaast zijn de budgetten klein waardoor extra begeleiding vaak niet mogelijk is.

‘Ik was al een paar maanden niet naar school geweest door Corona en inloggen deed ik ook niet. Ik heb de hele tijd halfziek op de bank gelegen. Daardoor heb ik wel een achterstand opgelopen. Die heb ik lekker kunnen inhalen door de bijlessen.’

Fonds Perspectief helpt Stichting van het Kind

De Stichting van het Kind maakt voor deze groep het volgen van online lessen mogelijk maar ook als de kinderen weer naar school mogen is het belangrijk om de bijlessen te blijven bieden. Op deze manier kan de leerachterstand beperkt en ingelopen worden.

Met de bijdrage van Fonds Perspectief is de samenwerking en ondersteuning van de jeugdzorgorganisatie Horizon geïntensiveerd en zo 120 leerlingen kunnen helpen om toch op een alternatieve manier bijlessen te volgen.