Stichting Syrische Vrouwen

De Jasmijn School in Sassenheim is een initiatief van de Stichting Syrische Vrouwen in Nederland SVNL. De oprichters, wilden hun kinderen graag Arabisch laten leren, vrij van religie. Zo is de Jasmijn School ontstaan; een zaterdagschool die kinderen t/m 12 jaar, neutraal onderwijs biedt in hun eigen taal en cultuur.

De kloof tussen thuis en school verkleinen

Zij richt zich sinds 2014 op Arabische kinderen, die als vluchteling naar Nederland gekomen. Op school spreken en leren deze kinderen Nederlands. Thuis wordt er vaak een mengeling van Arabisch en Nederlands gesproken.

Hierdoor ontstaan problemen tussen de generaties en dit bemoeilijkt o.a. het opvoeden van de kinderen.
Deskundigen zijn het erover eens, dat migrantenkinderen goed Nederlands moeten leren, maar dat ook de kennis van de taal van de ouders van groot belang is.

Het vermindert de kloof tussen thuis en school. Bovendien is het essentieel dat, als het hele gezin terugkeert naar Syrië, de kinderen hun moedertaal beheersen.

Werken aan taal en cultuur

Behalve Arabische les, besteedt de Jasmijn School ook aandacht aan culturele facetten. Zo heeft de school het ‘Happy Painter-project’ gedaan. In samenwerking met Stichting ArtChild, namen ruim 300 Syrische kinderen uit verschillende steden in Nederland , deel aan dit project. Doel hiervan was om de effecten van oorlog en trauma te behandelen door middel van kleurstimulatie.

Geld nodig

Ook al doen de leerkrachten hun werk vrijwillig, er is geld nodig voor het huren van ruimte, voor reiskosten van de vrijwilligers, voor leermiddelen en ook voor vrijwilligersvergoedingen.

Resultaten

Tot op heden heeft de Jasmijn School onderwijs geboden aan meer dan 100 kinderen. Ze beheersen hierdoor de Arabische taal op A2 niveau. Hierdoor is het zelfvertrouwen van de kinderen enorm toegenomen.

Dit project past geheel bij de doelstellingen van Fonds Perspectief. Daarom ondersteunen wij de Jasmijnschool drie jaar lang, door de onkosten te betalen voor o.a. het lesmateriaal, een deel van het schoolgeld en de kosten voor de schoolhuur.