St. Jeugd- en Jongerenwerk

De eigen kracht van jonge meiden versterken en ze ondersteunen om op te groeien tot zelfbewuste volwassenen, dat is het doel van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk. Meisjes zijn veel minder in beeld als ‘probleemjongeren’. Problemen van meiden zijn vaak op zichzelf gericht. Meiden die weinig zelfvertrouwen hebben, trekken zich bijvoorbeeld terug, knokken minder voor hun opleiding en toekomst en zijn sneller slachtoffer van loverboys.
De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk richt zich met het Project Meidenwerk Noordwijk op deze meiden vanaf groep 8, in de leeftijd van 11-14 jaar, die problemen ervaren of extra ondersteuning nodig hebben.

Werken aan eigen kracht

Bij het werken aan eigen kracht, gaat het om het aanreiken van mogelijkheden. Door het aanbieden en zichtbaar maken van nieuwe kansen, worden ze zich beter bewust van hun mogelijkheden. En kunnen zij beter keuzes maken, hoe zij hun leven verder willen vormgeven. Er ontstaat zelfvertrouwen, doordat de meiden worden uitgedaagd om iets te doen wat zij anders niet hadden gedaan.

superwoman-jeugd-en-jongerenwerk

SuperWoman

De meiden worden hierin ondersteund door meidenwerkers. Zij maken hierbij gebruik van de methodiek SuperWoman. Dit is een preventief, educatief en methodisch groepsprogramma. Hierdoor leren de meiden o.a. grenzen te stellen en voor zichzelf te zorgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied. Belangrijk is dat zij achter hun talenten komen en leren hoe zij hun talenten in kunnen zetten in de maatschappij. Meiden groeien zo op tot zelfbewuste burgers, die voor zichzelf kunnen zorgen en respect hebben voor zichzelf en hun omgeving.

Fonds Perspectief ondersteunt dit project van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk van harte, omdat het ervoor zorgt dat meiden al op jonge leeftijd begeleid worden, waardoor ze in de toekomst een grotere kans hebben om zelfstandig en zelfredzaam te worden.