VoorleesExpress

De VoorleesExpress is een landelijke stichting, in de Bollenstreek opererend onder de Bibliotheek Bollenstreek. VoorleesExpress ondersteunt gezinnen met kinderen van 2 t/m 8 jaar die moeite hebben met taal. De meer dan honderd vrijwilligers bezoeken de gezinnen thuis 20 weken lang, één uur per week om voor te lezen, samen te lezen en taalspelletjes te doen. Zo zijn zij een voorbeeld voor de ouders en geven zij hen handvatten om, binnen hun eigen mogelijkheden, het voorleesritueel over te nemen.

Inspiratieavond voor Vrijwilligers

De vrijwilligers zetten zich in als coördinator of als voorlezer en zij volgen bij aanvang een training. Daarnaast is het van groot belang om deze vrijwilligers te blijven inspireren en daarom organiseert VoorleesExpress Bollenstreek jaarlijks een vrijwilligersbijeenkomst met workshops en gastsprekers. Voor deze inspiratieavond, als onderdeel van de aftrap van de Nationale Voorleesdagen, deed VoorleesExpress een beroep op het Fonds Perspectief.

Deze avond is, naast inspireren en als bedankje, een moment van samenkomen en ervaringen uitwisselen. De vrijwilligers verdienen een heel groot compliment en een dergelijke avond waarderen zij meer dan een financiële of materiele vergoeding.

Programma inspiratieavond

Op 22 januari 2020 vond deze avond plaats. De vrijwilligers kregen een motiverend programma voorgeschoteld. O.a. een lezing over Meertaligheid, diverse workshops; Interactief voorlezen met gebaren, Eenvoudig communiceren met ouders en Ouder- en Kindperspectieven. Ook waren de Complimentenmeisjes aanwezig die ter plekke uitgebreide complimenten uitschreven.

De VoorleesExpress Bollenstreek heeft op 22 januari 2020 deze Inspiratieavond voor haar vrijwilligers kunnen organiseren dankzij de financiële steun van Fonds Perspectief.