Bibliotheek Bollenstreek

Uit een door de Bibliotheek Bollenstreek uitgevoerd onderzoek onder leerkrachten van basisscholen in de Bollenstreek, blijkt dat leerkrachten aangeven het technisch en begrijpend lezen goed geregeld te hebben. Wat leerkrachten echter missen bij kinderen, is het plezier in het vrijwillig willen lezen van een verhaal in een boek.

Ook de onderwijsinspectie heeft recent de zorg geuit, dat kinderen steeds slechter lezen.
Vooral kinderen uit achterstandsgezinnen hebben hier last van, want die gaan minder met hun ouders naar de bibliotheek om boeken te halen. Terwijl de overheid en scholen naar elkaar wijzen voor een oplossing, willen veel kinderen best lezen. Als de boeken maar leuk genoeg zijn.
(bron: RTL nieuws van 11 april 2018).

Hulpvraag van de scholen

Op verzoek van de scholen wil de Bibliotheek Bollenstreek hen ondersteunen in het beantwoorden van de hulpvraag: Help ons het leesplezier te vergroten voor de kinderen op onze scholen.

Nieuwe beleving

De leerkrachten geven aan dat de bibliotheek dit kan waarmaken met diensten die kinderen ├ęcht leuk vinden, iets toevoegen aan de activiteiten op de school en kinderen, ouders, leerkrachten en de directie van scholen verrassen met een frisse, nieuwe leesbeleving.
Menukaart Bibliotheek Bollenstreek wil in de vorm van een Menukaart, producten en diensten gaan aanbieden, die een school kan afnemen.

Dankzij Fonds Perspectief kan Bibliotheek Bollenstreek haar nieuwe Leesplezier-concept uitwerken en nieuwe communicatiematerialen en middelen laten ontwikkelen, die het leesplezier van kinderen gaan bevorderen.